Kontakt

Af , 18. marts 2019 11:44

Kontakt Hjemmeværnsmuseet 

Hjemmeværnsmuseet
Administrationen
Frøslevlejren, Barak H3
Lejrvejen 99
6330 Padborg
v/ Anders Hygum Olsen
Telefon: 4174 6829
e-mail: museeth2@gmail.com
 
 
 
 
Hjemmeværnsmuseet
Udstillingen
Frøslevlejren, Barak H2
Lejrvejen 101
6330 Padborg
Kustode lejlighed Telefon: 7467 6838
Kustode kontakt
Anders Hygum Olsen
Telefon 41746829/50720611
e-mail: museeth2@gmail.com
 
 
 
Formand: Jens Peter Rasmussen
Havbogade 72
6400 Sønderborg
tlf. 40364848
e-mail: mjprasmussen6@gmail.com 
 

 

Panorama Theme by Themocracy