Begivenheder

Hjemmeværnsmuseets Venner modtog en flot donation på 30.000 kr. fra Hjemmeværns Politikompagni 6130’s Støtteforening af 1986.
Pengene falder på et tørt sted og er allerede planlagt anvendt til opdatering af museets udstilling om Hjemmeværnets løsning af opgaver i udlandet.