Organisation

Organisation

Hjemmeværnsmuseet ledes af en bestyrelse på 15 personer med Hans Excellence Ingolf, Greve af Rosenborg, som æresbestyrelsesmedlem.
Endvidere er bl.a. Hjemmeværnets Historiske Kommission og Hjemmeværnets Landshistoriske Selskab repræsenteret ved respektive formænd.

Museet støttes af et præsidium, hvis formand er Den Kommitterede for Hjemmeværnet.

Den daglige drift varetages af museumseleder Bent Åge Andersen som kan kontaktes på tlf. 61384833 / 41746829

Kustodetjenesten varetages af frivillige, som har vagter af en uges varighed.

Kustode kontakten varetages af:
Bent Åge Andersen
Tlf.: 61384833 / 41746829

Arbejdet i sektionerne varetages ligeledes af frivilligt hjemmeværnpersonel.

Museets ledelse afspejler et samarbejde mellem bestyrelsesformand, museums-leder og forretningsfører. Sektionslederne er ansvarlige over for museums-leder for ledelse og drift af sektionerne.

Museet hverver personel fra alle grene af hjemmeværnet, primært personel med interesse for historisk arbejde og som ikke er i en ledelsesfunktion i Hjemmeværnet.
Alle medarbejdere gennemgår den af Hjemmeværnet krævede historiske uddannelse.

Hjemmeværnsmuseet består af

Film-, video- og billedsektionen

  • Sektionens opgave er indsamling, vurdering og registrering af historiske film, videoklip og billeder som omfatter historien om det frivillige personels indsats for det danske forsvar.

Bibliotekssektionen

  • Sektionens opgave er indsamling, vurdering og registrering af historiske bøger, skriftlige samlinger og arkivariske materialer som omfatter historien om det frivillige personels indsats for det danske forsvar.

Depot- og magasinsektionen

  • Sektionens opgave er indsamling, vurdering og registrering af historiske effekter som uniformer, udrustning og andet materiel som omfatter historien om det frivillige personels indsats for det danske forsvar.