Organisation

Organisation

Hjemmeværnsmuseet ledes overordnet af en bestyrelse på 12 personer.

I bestyrelsen indgår en repræsentant for Hjemmeværnskommandoen endvidere er Hjemmeværnets Historiske Kommission repræsenteret ved formanden.

Formanden for bestyrelsen skal godkendes af Hjemmeværnskommandoen. Museets daglige leder udpeges af bestyrelsen og indgår i bestyrelsen. De frivillige ved museet vælger en medarbejderrepræsentant, som indgår i bestyrelsen. Bestyrelsen vælger en næstformand og en forretningsfører/kasserer.

Formanden, næstformanden, den daglige leder og forretningsføreren udgør forretningsudvalget, som gennemfører den daglige drift i henhold til bestyrelsens beslutninger.

Den daglige drift varetages af museumseleder Bent Åge Andersen som kan kontaktes på tlf. 61384833 / 41746829

Kustodetjenesten varetages af frivillige, som har vagter af en uges varighed.

Kustode kontakten varetages af:
Bent Åge Andersen
Tlf.: 61384833 / 41746829

Arbejdet i sektionerne varetages ligeledes af frivilligt hjemmeværnpersonel.

Museets ledelse afspejler et samarbejde mellem bestyrelsesformand, museums-leder og forretningsfører. Sektionslederne er ansvarlige over for museums-leder for ledelse og drift af sektionerne.

Museet hverver personel fra alle grene af hjemmeværnet, primært personel med interesse for historisk arbejde og som ikke er i en ledelsesfunktion i Hjemmeværnet.
Alle medarbejdere gennemgår den af Hjemmeværnet krævede historiske uddannelse.

Hjemmeværnsmuseet består af

Film-, video- og billedsektionen

  • Sektionens opgave er indsamling, vurdering og registrering af historiske film, videoklip og billeder som omfatter historien om det frivillige personels indsats for det danske forsvar.

Bibliotekssektionen

  • Sektionens opgave er indsamling, vurdering og registrering af historiske bøger, skriftlige samlinger og arkivariske materialer som omfatter historien om det frivillige personels indsats for det danske forsvar.

Depot- og magasinsektionen

  • Sektionens opgave er indsamling, vurdering og registrering af historiske effekter som uniformer, udrustning og andet materiel som omfatter historien om det frivillige personels indsats for det danske forsvar.