Museets oprindelse og formål

Af , 22. marts 2019 10:17

Oprindelse

I løbet af 1980-erne gik nogle historisk interesserede ildsjæle, fra den daværende Hjemmeværnsregion III, i gang med at etablere det, som under navnet ”Hjemmeværnsmuseet” den 15. juni 1988 kunne åbne en udstilling i barak H2 i Frøslevlejren.

De ledende personer var regionchefen, Oberst Jørgen Frederik Edeling, daværende museumsinspektør Kay Søren Nielsen, daværende formand for Hjemmeværnets Landshistoriske Selskab Thorkild Hansen, tidligere Hjemmeværnskonsulent Vøgg Ramming og advokat Peter Wirenfeldt Asmussen.

Initiativet blev støttet af Historisk Selskab i Hjemmeværnsregion III.

Initiativtagerne finansierede i første omgang etableringen med private midler.

Hjemmeværnsmuseet er oprettet som en selvejende institution (fond), godkendt af Civilstyrelsen og af Hjemmeværnsledelsen.

Samarbejde

Museet samarbejder med forsvarets øvrige museer især gennem Forsvarets Museumskommission (FOMU) samt Forsvarets Bibliotek.

Hjemmeværnsmuseet er associeret Museum Sønderjylland.

Museet er endvidere ansvarlig for, at Den Danske Brigade i Sverige (DANFORCE) opstiller og fremviser dennes historiske samling.

Vision

Museet stiler efter at opnå status som et museum, hvor forskere og øvrige interesserede kan fordybe sig i museets udstilling, arkiv, bibliotek, i film-, video- og billedsektionen samt i magasinet.

Formål

Det er Hjemmeværnsmuseets formål at udbrede kendskabet til Hjemmeværnet og dets historie, herunder danskernes lyst og evne til at kæmpe for et frit og demokratisk Danmark.

Museet søger at leve op til formålet ved, at:

  • modtage museale effekter som vurderes, registreres og indgår i udstilling eller magasin,
  • udstille effekter og give besøgende indsigt i Hjemmeværnets historie samt i hjemmeværnsmandens dagligdag,
  • opstille særudstillinger til fremvisning ved særlige anledninger,
  • modtage gæster til rundvisning og orientering,
  • afholde foredrag på opfordring, både internt og eksternt.
  • at sikre offentligheden adgang til museets arkiv, herunder litteratur, film, dvd m.v.
  • forestå salg af historiske bøger, hæfter m.m.

Panorama Theme by Themocracy