Udstillingens indhold

Den bærende idé i Hjemmeværnets Historiske Udstilling “Hjemmeværnet – i takt med tiden” er, at beskrive Hjemmeværnets udvikling set i forhold til begivenheder i den omgivende verden.

Udstillingen viser udviklingen i uniformer og udrustning samt materiel for de forskellige typer af underenheder, der har været under Hjemmeværnet gennem tiden.

Der vises, hvad en Hjemmeværnssoldat fik udleveret i 1957 og 1987 samt i 2013.

Hjemmeværnets frivillige personel har i flere år enten selvstændigt eller som støtte til Forsvaret løst opgaver langt hjemmefra.
Dette er nu fastholdt i en udstilling bestående af 7 afdelinger: Bevogtning i Afghanistan
Bevogtning i Kosovo
Civil opbygning i Afghanistan
Opbygning af hjemmeværn i Baltikum
Uddannelse i søredningstjeneste i Afrika mv.
Opbygning af National Guard i Georgien
Bevogtning af fly i Mali.

Den nyeste særudstilling er åbnet i 2018.
Udstillingen fortæller i tekst og billeder, ligesom den rummer genstande fra Hjemmeværnets to grænsekontrolenheder ved ”den grønne grænse” i Sønderjylland og ”den blå grænse” i færgehavnene i Rødby og Gedser.
Den fortæller om en helt ny Hjemmeværnsopgave med specialuddannede Hjemmeværnssoldater, der alle har gennemgået en særlig uddannelse, i de opgaver de vil møde ved grænsekontrollen i samarbejde med Politiet.

Vi er naturligvis opmærksomme på, at Frøslevlejren ikke ligger centralt placeret i Danmark.
Af den grund er en del mennesker i vores målgruppe, som vi ikke får lokket hertil for at se vores udstillinger.
Derfor har vi valgt at dublere dele af vores to nyeste udstillinger, nemlig de plancher, som fortæller historierne om indsatsen i udlandet og støtten til grænsekontrollen med ord og billeder. Således tilbyder vi, at komme rundt i landet med vores mobile plancher og i samarbejde med de lokale dele af Hjemmeværnet deltage i deres hvervekampagner med vores formidling af Hjemmeværnets nyeste historie, som vi tror på vil appellere til den målgruppe, som man gerne lokalt vil hverve til Hjemmeværnet.