Brigadesamlingen

Af , 5. februar 2019 14:12

Den Danske Brigadeforening (DANFORCE) er ved en ceremoni på Frederiksberg Slot den 10 april 2010 officielt nedlagt. Brigadeforeningen blev oprettet i Stocholm i april 1945. Brigadens projektor, prins Joachim var dagens hovedtaler og var også den der befalede lokalafdelingernes  officielle fremvisning af deres faner som et afsluttende kapitel.

Brigadesamlingen har fra 1989 haft til huse i Hjemmeværnsmuseet og er en udstilling om Den Danske Brigade DANFORCE, der blev opstillet og uddannet i Sverige 1943-45. Brigaden, som nåede op på ca 5500 frivillige, heraf 300 lotter, bestod hovedsagelig af danske militære, som var beordret eller flygtet til Sverige efter den 29. august 1943, samt af modstandsfolk og jøder, der måtte flygte fra Danmark.

Brigaden returnerede til Danmark den 5. maj 1945 og løste derefter en lang række bevogtningsopgaver, bl.a. ved den dansk/tyske grænse. Brigaden blev officielt opløst den 10. juli 1945. Et pionerkompagni var behjælpelig med minerydningen på den jydske vestkyst indtil slutningen af oktober 1945,  hvor deres indsats var fantastisk.

Samlingen i Hjemmeværnsmuseet i Frøslevlejren ønskes yderligere udbygget og til formålet er der nedsat et Brigadeudvalg til at efterkomme ønskerne om indsamling af flere effekter fra denne tid.

Se brigadesamlingen i barak H3 dagligt kl. 0900 – 1700

 

Den Danske Brigade DVD

 

 

Panorama Theme by Themocracy